Öğretim Programı

Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI (Türkçe)
ÖĞRETİM PLANI
BİRİNCİ SINIF
1. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

HUK701

Anayasa Hukuku (Yıllık)

Z

4

 0

0

8

11

 

HUK702

Medeni Hukuk (YILLIK)

Z

4

 0

0

8

11

 

HUK703

Roma Hukuku (YILLIK)

Z

2

 0

0

4

6

 

HUK107

Hukuka Giriş

Z

2

 0

0

2

3

 

HUK109

İktisat I

Z

2

 0

0

2

3

 

TURK101

Türk Dili I

Z

2

 0

0

2

2

 

ENG101

İngilizce I

Z

2

 0

0

2

3

 

TRO103

Osmanlı Türkçesi I

Z

2

 0

0

2

3

 

AIIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

 0

0

2

2

 

TOPLAM

 

22

0

0

32

44

TOPLAM KREDİ

 

32

44

 

 

II.Yarıyıl

 

           

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

AIIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

0

2

2

 

HUK102

Siyaset Bilimine Giriş

Z

2

0

0

2

3

 

HUK104

İktisat II

Z

2

0

0

2

3

 

TURK102

Türk Dili II

Z

2

0

0

2

2

 

ENG102

İngilizce II

Z

2

0

0

2

3

 

TRO104

Osmanlı Türkçesi II

Z

2

0

0

2

3

 

TOPLAM

 

12

0

0

12

16

TOPLAM KREDİ

 

44

60

                         

 

 

İKİNCİ SINIF 

III. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK704

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK)

Z

4

0

0

8

9

HUK705

Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK)

Z

4

0

0

8

9

HUK706

İdare Hukuku (YILLIK)

Z

4

0

0

8

10

HUK707

Türk Hukuk Tarihi (YILLIK)

Z

3

0

0

6

6

HUK708

Devletler Umumi Hukuku (YILLIK)

Z

3

0

0

6

6

 

Alan Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders I

S

3

0

0

3

5

TOPLAM

 

23

0

0

41

50

TOPLAM KREDİ

 

85

110

 

 

 

 

 

 

     

 

     

IV. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

Alan Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders II

S

3

0

0

3

5

TOPLAM

 

5

0

0

5

10

TOPLAM KREDİ

 

90

120

                     

 

  

ÜÇÜNCÜ SINIF  

V. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

HUK709

Eşya Hukuku (YILLIK)

Z

2

0

0

4

5

 

HUK710

Medeni Usul Hukuku (YILLIK)

Z

3

0

0

6

8

 

HUK711

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK)

Z

2

2

0

4

5

 

HUK712

Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK)

Z

2

0

0

4

5

 

HUK713

Ticaret Hukuku (YILLIK)

Z

4

0

0

8

10

 

HUK714

Genel Kamu Hukuku (YILLIK)

Z

2

0

0

4

5

 

HUK301

Fikri Mülkiyet Hukuku

Z

2

0

0

2

2

 

 

Alan Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

5

 

 

Serbest Seçmeli Ders III

S

3

0

0

3

5

 

TOPLAM

 

22

0

0

37

50

TOPLAM KREDİ

 

127

170

 

 

 

 

 

 

           

 

VI. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

 

Alan Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

5

 

 

Serbest Seçmeli Ders IV

S

3

0

0

3

5

 

TOPLAM

 

5

0

0

5

10

TOPLAM KREDİ

 

132

180

                         

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF 

VII. Yarıyıl

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

HUK715

Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK)

Z

2

0

0

4

6

 

HUK716

İcra ve İflas Hukuku (YILLIK)

Z

2

0

0

4

6

 

HUK717

Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK)

Z

2

0

0

4

6

 

HUK401

İnsan Hakları Hukuku

Z

2

0

0

2

3

 

HUK403

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Z

3

0

0

3

3

 

HUK405

İslam Hukuku

Z

2

0

0

2

3

 

HUK407

Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

Z

2

0

0

2

3

 

 

Alan Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

5

 

 

Serbest Seçmeli Ders V

S

3

0

0

3

5

 

TOPLAM

 

20

0

0

26

40

TOPLAM KREDİ

 

158

220

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Yarıyıl

 

 

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

HUK402

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku

Z

3

0

0

3

3

 

HUK404

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Z

2

0

0

2

2

 

HUK406

Miras Hukuku

Z

3

0

0

3

3

 

HUK408

Hukuk Sosyolojisi

Z

2

0

0

2

2

 

 

Alan Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

5

 

 

Serbest Seçmeli Ders VI

S

3

0

0

3

5

 

TOPLAM

 

15

0

0

15

20

TOPLAM KREDİ

 

173

240

                         

 

 

 

 

           

 

 

 GENEL TOPLAM

KREDİ

AKTS

 

     

 

 

Toplam Kredi

173

240

 

     

 

 

Zorunlu Dersler

143

180

 

     

 

 

Seçmeli Dersler

30

60

 

     

 

 

Toplam Ders Sayısı

50

 

     

 

 

Yıllık Ders Sayısı

17

 

 

 

 

 

 

Zorunlu Ders Sayısı

55

 

     

 

 

Seçmeli Ders Sayısı

12

 

     

 

 

Zorunlu Ders Toplam AKTS

75%

 

     

 

 

Seçmeli Ders  Toplam AKTS

25%

 

     

 

 

Alan Seçmeli Ders Sayısı

6

 

     

 

 

Serbest Seçmeli Ders Sayısı

6

 

     

 

               

 

 

 

           

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

 

HUK221

Sermaye Piyasası Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK223

Vakıf Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK225

Adli Psikoloji

S

2

0

0

2

5

 

HUK222

Haksız Rekabet Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK224

Deniz Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK226

Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları

S

2

0

0

2

5

 

HUK321

Kriminoloji

S

2

0

0

2

5

 

HUK323

Avrupa Birliği Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK325

Çevre Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK327

İmar Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK322

Çocuk Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK324

Arabuluculuk Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK326

Adli Tıp Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK328

İslam Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

S

2

0

0

2

5

 

HUK421

İslam Ülkelerinde Hukuk Uygulamaları

S

2

0

0

2

5

 

HUK423

Bilirkişilik Kurumu

S

2

0

0

2

5

 

HUK425

Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri

S

2

0

0

2

5

 

HUK427

Osmanlı Hukuk Metinleri

S

2

0

0

2

5

 

HUK422

Osmanlı Türkçesi III

S

2

0

0

2

5

 

HUK424

Osmanlı Türkçesi IV

S

2

0

0

2

5

 

HUK426

Karşılaştırmalı Hukuk

S

2

0

0

2

5

 

HUK428

Bilim ve Araştırma Etiği

S

2

0

0

2

5

 

T: Teori          U: Uygulama              UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi