Çift Anadal Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-12 sayılı karar eki        EK.22

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ     
HUKUK FAKÜLTESİ      
LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI
1. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK701 Anayasa Hukuku (YILLIK) Z 4  0 0 8 11
HUK702 Medeni Hukuk (YILLIK) Z 4  0 0 8 11
HUK703 Roma Hukuku (YILLIK) Z 2  0 0 4 6
TOPLAM   10 0 0 20 28
TOPLAM KREDİ   20 28
 I- YARIYIL (1.SINIF GÜZ) 
HUK101 Hukuka Giriş Z 2  0 0 2 3
HUK103 İktisat I Z 2  0  0 2 3
TOPLAM   4 0 0 4 6
TOPLAM KREDİ   24 34
II- YARIYIL (1.SINIF BAHAR)
HUK104 İktisat II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   2 0 0 2 3
TOPLAM KREDİ   26 37
 2. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK706 İdare Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK707 Genel Kamu Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK708 Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
TOPLAM   17 0 0 34 32
TOPLAM KREDİ   60 69
III-YARIYIL   (2.SINIF GÜZ)
HUK201 İslam Hukuku Z 3 0 0 3 3
TOPLAM   3 0 0 3 3
TOPLAM KREDİ   63 72
IV-YARIYIL ( 2.SINIF BAHAR)
HUK202 Türk Hukuk Tarihi Z 3 0 0 3 3
HUK204 Hukuk Sosyolojisi Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   5 0 0 5 5
TOPLAM KREDİ   68 77
3. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK709 Eşya Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK710 Medeni Usul Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK713 Ticaret Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
TOPLAM   16 0 0 32 33
TOPLAM KREDİ   100 110
V- YARIYIL ( 3.SINIF GÜZ)
HUK301 İnsan Hakları Hukuku Z 2 0 0 2 2
HUK303 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku  Z 3 0 0 3 3
TOPLAM   3 0 0 3 3
TOPLAM KREDİ   103 113
VI-YARIYIL ( 3.SINIF BAHAR)
HUK302 Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   2 0 0 2 2
TOPLAM KREDİ   105 115
4. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK714 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK718 Miras Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK719 Fikri Mülkiyet Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
TOPLAM   15 0 0 30 33
TOPLAM KREDİ   135 148
VII-YARIYIL (4.SINIF GÜZ)
HUK401 İdari Yargılama Hukuku Z 3 0 0 3 3
HUK403 Sigorta Hukuku Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   5 0 0 5 5
TOPLAM KREDİ   140 153
VIII-YARIYIL ( 4.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK402 Deniz Ticaret  Hukuku Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   2 0 0 2 2
TOPLAM KREDİ   142 155
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS öğrencinin anadal programından aldığı dersler saydırılarak tamamlanacaktır.
**İlahiyat Lisans Programından çap yapan öğrenciler için HUK201 İslam Hukuku dersi zorunlu değildir. Bu öğrencilerin ÇAP mezuniyet kredisi 139, AKTS'si ise 152 olacaktır.
**Ekonomi, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans  Programlarından çap yapan öğrenciler için HUK103 İktisat I ve HUK104 İktisat II dersleri zorunlu değildir. Bu öğrencilerin ÇAP mezuniyet kredisi 138, AKTS'si ise 149 olacaktır.