Çift Anadal Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 24.11.2023 tarih ve 2023/23-02 sayılı karar eki EK 3

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

 

1. SINIF YILLIK DERSLER

 

KOD

 

DERSİN ADI

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

K

 

AKTS

 

HUK701

 

Anayasa Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

11

 

HUK702

 

Medeni Hukuk (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

11

 

HUK703

 

Roma Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

4

 

6

 

TOPLAM

 

 

10

 

0

 

0

 

20

 

28

 

TOPLAM KREDİ

 

 

20

 

28

 

I- YARIYIL (1.SINIF GÜZ)

 

HUK101

 

Hukuka Giriş

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

3

 

HUK103

 

İktisat I

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

3

 

TOPLAM

 

 

4

 

0

 

0

 

4

 

6

 

TOPLAM KREDİ

 

 

24

 

34

 

II- YARIYIL (1.SINIF BAHAR)

 

HUK104

 

İktisat II

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

3

 

TOPLAM

 

 

2

 

0

 

0

 

2

 

3

 

TOPLAM KREDİ

 

 

26

 

37

 

2. SINIF YILLIK DERSLER

 

KOD

 

DERSİN ADI

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

K

 

AKTS

 

HUK704

 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

7

 

HUK705

 

Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

7

 

HUK706

 

İdare Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

7

 

HUK707

 

Genel Kamu Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

4

 

5

 

HUK708

 

Devletler Umumi Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

6

 

6

 

TOPLAM

 

 

17

 

0

 

0

 

34

 

32

 

TOPLAM KREDİ

 

 

60

 

69

 

III-YARIYIL   (2.SINIF GÜZ)

 

HUK201

 

İslam Hukuku

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

3

 

3

 

TOPLAM

 

 

3

 

0

 

0

 

3

 

3

 

TOPLAM KREDİ

 

 

63

 

72

 

 

IV-YARIYIL ( 2.SINIF BAHAR)

 

HUK202

 

Türk Hukuk Tarihi

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

3

 

3

 

HUK204

 

Hukuk Sosyolojisi

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

TOPLAM

 

 

5

 

0

 

0

 

5

 

5

 

TOPLAM KREDİ

 

 

68

 

77

 

3. SINIF YILLIK DERSLER

 

KOD

 

DERSİN ADI

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

K

 

AKTS

 

HUK709

 

Eşya Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

8

 

HUK710

 

Medeni Usul Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

6

 

6

 

HUK711

 

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK)

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

6

 

6

 

HUK712

 

Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK)

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

4

 

5

 

HUK713

 

Ticaret Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

4

 

0

 

0

 

8

 

8

 

TOPLAM

 

 

16

 

0

 

0

 

32

 

33

 

TOPLAM KREDİ

 

 

100

 

110

 

V- YARIYIL ( 3.SINIF GÜZ)

 

HUK301

 

İnsan Hakları Hukuku

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

HUK303

 

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

3

 

3

 

TOPLAM

 

 

5

 

0

 

0

 

5

 

5

 

TOPLAM KREDİ

 

 

105

 

115

 

VI-YARIYIL ( 3.SINIF BAHAR)

 

HUK302

 

Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

TOPLAM

 

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

TOPLAM KREDİ

 

 

107

 

117

 

4. SINIF YILLIK DERSLER

 

KOD

 

DERSİN ADI

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

K

 

AKTS

 

HUK714

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(YILLIK)

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

4

 

4

 

HUK715

 

Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

6

 

7

 

HUK716

 

İcra ve İflas Hukuku (YILLIK)

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

6

 

7

 

HUK717

 

Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK)

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

6

 

7

 

HUK718

 

Miras Hukuku(YILLIK)

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

4

 

4

 

HUK719

 

Fikri Mülkiyet Hukuku(YILLIK)

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

4

 

4

 

TOPLAM

 

 

15

 

0

 

0

 

30

 

33

 

TOPLAM KREDİ

 

 

137

 

150

 

VII-YARIYIL (4.SINIF GÜZ)

 

HUK401

 

İdari Yargılama Hukuku

 

Z

 

3

 

0

 

0

 

3

 

3

 

HUK403

 

Deniz Ticaret  Hukuku

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

TOPLAM

 

 

5

 

0

 

0

 

5

 

5

 

TOPLAM KREDİ

 

 

142

 

155

 

VIII-YARIYIL ( 4.SINIF BAHAR)

 

KOD

 

DERSİN ADI

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

K

 

AKTS

 

HUK402

 

Sigorta Hukuku

 

Z

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

TOPLAM

 

 

2

 

0

 

0

 

2

 

2

 

TOPLAM KREDİ

 

 

144

 

157

* Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS öğrencinin anadal programından aldığı dersler saydırılarak tamamlanacaktır.

**İlahiyat Lisans Programından çap yapan öğrenciler için HUK201 İslam Hukuku dersi zorunlu değildir. Bu öğrencilerin ÇAP mezuniyet kredisi 141, AKTS'si ise 154 olacaktır.

 **Ekonomi, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans  Programlarından çap yapan öğrenciler için HUK103 İktisat I ve HUK104 İktisat II dersleri zorunlu değildir. Bu öğrencilerin ÇAP mezuniyet kredisi 140, AKTS'si ise 151 olacaktır.