Çift Anadal Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 24.08.2021 tarih ve 2021/20-03 sayılı karar eki EK-5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
I.-II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK701 Anayasa Hukuku (YILLIK) Z 4  0 0 8 10
HUK702 Medeni Hukuk (YILLIK) Z 4  0 0 8 12
HUK703 Roma Hukuku (YILLIK) Z 3  0 0 6 6
HUK107 Hukuka Giriş Z 2  0 0 2 3
TOPLAM           24 31
TOPLAM KREDİ           24 31
               
İKİNCİ SINIF             
III.-IV. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 10
HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 9
HUK706 İdare Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 9
HUK707 Türk Hukuk Tarihi (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK708 Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
TOPLAM           36 40
TOPLAM KREDİ           60 71
               
ÜÇÜNCÜ SINIF              
V.-VI. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK709 Eşya Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK710 Medeni Usul Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK713 Ticaret Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK714 Genel Kamu Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 4
TOPLAM           36 37
TOPLAM KREDİ           96 108
               
DÖRDÜNCÜ SINIF             
VII. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK301 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK406 Miras Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK403 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
TOPLAM           36 36
TOPLAM KREDİ           132 144
               
VIII. Yarıyıl              
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK402 Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku  Z 2 0 0 2 2
HUK404 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku  Z 2 0 0 2 2
TOPLAM           4 4
TOPLAM KREDİ           136 148
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS öğrencinin anadal programından aldığı dersler saydırılarak tamamlanacaktır.