Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon

Standardın ötesinde bir öğretim ve araştırma ortamı sunarak hukuka hem bir parça hem bir bütün olarak bakabilen, çevresindeki olayları hukuki ve eleştirel gözle okuyabilen, hukukta yöntem bilen, bilgi birikimini işlevsel bir biçimde kullanıp aktarabilen, kendini etkili ve doğru biçimde ifade edebilen, özgüvenli, ufku geniş, akademik ve sosyal yönü güçlü, toplumsal duyarlılığı haiz, etik değerleri ve adaleti gözeten bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Fakültemizin hedefi, öğrencilere aktarılan nitelikli bilgi birikimiyle ve bilgi aktarımında kullanılan çağdaş yöntemlerle diğerlerinden ayırt edilen; ülke düzeyinde ve uluslararası planda yürütülecek çalışmalarda kendisine başvurulan, kurumsal ve akademik gelişim çizgisiyle örnek gösterilen; hukuka, topluma ve hayata muhtelif düzeylerde ve daimi olarak katkı sunan bir fakülte olmak.

Değerler 

  1. İnsan onuruna saygı
  2. Eleştirel düşünce
  3. Paydaş odaklılık
  4. Katılımcılık
  5. Etik değerlere bağlılık
  6. Akademik özgürlük
  7. Yenilikçilik
  8. Bilimsel üretkenlik ve özgünlük
  9. Toplumsal sorumluluk