Yandal Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-12 sayılı karar eki        EK.22

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ     
HUKUK FAKÜLTESİ      
LİSANS YANDAL PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI
  KOD DERSİN ADI T U L Kredi  AKTS
1 HUK701 Anayasa Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 11
2 HUK702 Medeni Hukuk (YILLIK) 4 0 0 8 11
3 HUK101 Hukuka Giriş 2 0 0 2 3
4 HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) 4 0 0 8 7
5 HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) 4 0 0 8 7
6 HUK706 İdare Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 7
7 HUK708 Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) 3 0 0 6 6
8 HUK709 Eşya Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 8
9 HUK710 Medeni Usul Hukuku (YILLIK) 3 0 0 6 6
10 HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) 4 0 0 8 7
11 HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) 4 0 0 8 7
12 HUK713 Ticaret Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 8
13 HUK719 Fikri Mülkiyet Hukuku (YILLIK) 2 0 0 4 4
14 HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) 3 0 0 6 7
15 HUK716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) 3 0 0 6 7
16 HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) 3 0 0 6 7
17 HUK714 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (YILLIK) 2 0 0 4 4
18 HUK303 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku 3 0 0 3 3
19 HUK718 Miras Hukuku (YILLIK) 2 0 0 4 4
    TOPLAM 62 0 0 119 124
*Yandal sertifikası için listede yer alan dersler arasından en az 60 AKTS olacak şekilde ders seçilmesi gerekmektedir.