Yandal Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 24.08.2021 tarih ve 2021/20-03 sayılı karar eki EK-5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
LİSANS YANDAL PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI
  KOD DERSİN ADI T U L Kredi  AKTS
1 HUK 701 Anayasa Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 10
2 HUK 702 Medeni Hukuk (YILLIK) 4 0 0 8 12
3 HUK 107 Hukuka Giriş 2 0 0 2 3
4 HUK 704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) 4 0 0 8 10
5 HUK 705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) 4 0 0 8 9
6 HUK 706 İdare Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 9
7 HUK 707 Türk Hukuk Tarihi (YILLIK) 3 0 0 6 6
8 HUK 711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) 2 0 0 4 5
9 HUK 712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) 2 0 0 4 4
10 HUK 713 Ticaret Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 9
11 HUK 301 Fikri Mülkiyet Hukuku (YILLIK) 2 0 0 4 4
12 HUK 716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 8
13 HUK 717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) 2 0 0 4 4
15 HUK  403  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (YILLIK) 4 0 0 8 8
17 HUK 404 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku 2 0 0 2 2
18 HUK 406 Miras Hukuku (YILLIK) 2 0 0 4 4
    TOPLAM 49 0 0 94 107
*Yandal sertifikası için listede yer alan dersler arasından en az 60 AKTS olacak şekilde ders seçilmesi gerekmektedir.