Program Hakkında

Program Hakkında

Hukuk Lisans Programı amacı, hukukun mahiyetini, işlevini, hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavrayarak, küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş, hukuk teori ve uygulamaları üzerinde nitelikli çalışmalar yürütebilen donanımlı hukukçular yetiştirmektir. Buna göre programın önceliği, öğrencilerimizin hukukun muhtelif disiplinlerinde ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmeleri izleyebilme, bu alanlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme, karşılaştığı hukuki sorunları akla ve adalete uygun olarak değerlendirebilme ve çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir.

2020-2021 akademik yılında ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Hukuk Fakültesi’nin asli hedefi, sunacağı geniş skaladaki derslerle muhakeme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, donanımlı, çok yönlü, değişimlere açık ve adapte olabilen, adil hukukçular yetiştirecek bir lisans programı yürütmektir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin kolaylıkla öğrenmelerine imkan verecek şekilde teorik dersler, pratik derslerle desteklenecek ve derslerin işlenişinde tekdüze bir yöntem izlenmeyecektir. Böyle bir hedefin gerçekleştirilebilmesi için sadece pozitif hukuk konularının iyi öğrenilmesiyle yetinilmeyip; hukuk disiplinlerine hak ettikleri önemin atfedilmesi, özellikle toplumumuzun yaşadığı tarihi tecrübenin yakından tanınması ve bilimsel analize tâbi tutulması sağlanacaktır.

Tüm bu hedefleri gözeterek 4 yıl olarak gerçekleştirilmesi planlanan lisans eğitiminin öğretim dili Türkçe olmakla birlikte isteyen öğrencilere bulundukları bursluluk veya ücretlilik statüsünde bir yıl İngilizce hazırlık sınıflarında okuma imkânı sunulacaktır.