Fakülte Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

İlyas ÇELEBİ

Dekan V.

Prof. Dr.

Ali BARDAKOĞLU

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi

Erkan SARITAŞ

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

Ali BARDAKOĞLU

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr.

İbrahim Kafi DÖNMEZ

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr.

Cemal ŞANLI

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr.

Osman AÇIKGÖZ

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr.

Gençer ÖZDEMİR

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi

Hümeyra Zeynep ERDEN

Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

 

Canan AYAR

Fakülte Sekreteri -Raportör