Program Yeterlilikleri

 1. Hukuki kavramları ve kurumları tanımlayabilir, ayırt edebilir ve karşılaştırabilir.
 2. Her bir hukuk alanının/dalının, hukuk düzeni içindeki yerini ve fonksiyonunu kavrayarak bu alanların birbirlerini nasıl etkilediklerini, girift bir olayda hangi farklı alanların söz konusu olduğunu ortaya koyabilir.
 3. Karşılaştırmalı hukukta, hukuki müesseselerin nasıl düzenlendiği hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 4. Hukuki uyuşmazlıkları analiz ederek onlara hangi hukuk kurallarının uygulanabileceğini belirleyebilir.
 5. Hukukun farklı alanlarındaki tartışmalı yönlere hakim olarak bunlara çok yönlü yorum ve eleştiriler getirebilir.
 6. Gelişmiş bir adalet anlayışı çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama becerisi geliştirir.
 7. Pozitif hukukun kavranması ve uygulanması yanında, siyaset ve ekonomi gibi disiplinlerden faydalanarak geliştirici ve yaratıcı bir bakış açısına sahip olur.

Program Kazanımları

 1. Kazandığı içtihat tarama, okuma ve analiz etme becerisiyle hukuki tartışmalara ve uyuşmazlıklara yargısal temelli çözümler sunabilir.
 2. Hukuk teori ve uygulaması içerisinde sözlü ve yazılı olarak etkili bir iletişim kurabilir; kendini açık ve güçlü bir biçimde ifade edebilir.
 3. Gerek teorik gerekse pratik konularda araştırma yapma, araştırdıkları üzerinden değerlendirmede bulunma yeteneğini kazanır.
 4. Takım çalışmasını teşvik eden veya zorunlu kılan hukuki proje ve yarışmalara katılmak suretiyle iletişim kurma, takım lideri veya oyuncusu olma, sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirebilir.
 5. Kendisine sunulan zengin içerikli zorunlu ve seçmeli derslerde kazandıklarıyla mezuniyet sonrası hedeflerini yönlendirebilir.
 6. Bilgi birikimiyle ve edindiği becerilerle, hukuk sistemi içerisinde kendisine önemli bir yer edinebilir ve adalet sistemine katkıda bulunabilir.
 7. Mesleki ve yargısal etik hakkında kendisine sunulan bilgiyle ve örneklerle, etik değerlere bağlı bir hukukçu birey olarak hukuk sistemine dâhil olur.