Yönetim Kurulu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

İlyas ÇELEBİ

Dekan V.

Prof. Dr.

Ali BARDAKOĞLU

Fakülte Kurulu Seçilmiş Temsilcisi

Prof. Dr.

İbrahim Kafi DÖNMEZ

Fakülte Kurulu Seçilmiş Temsilcisi

Prof. Dr.

Cemal ŞANLI

Fakülte Kurulu Seçilmiş Temsilcisi

Doç. Dr.

Osman AÇIKGÖZ

Fakülte Kurulu Seçilmiş Temsilcisi

Doç. Dr.

Gençer ÖZDEMİR

Fakülte Kurulu Seçilmiş Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi

Merve ARBAK

Fakülte Kurulu Seçilmiş Temsilcisi

 

Canan AYAR

Fakülte Sekreteri -Raportör