Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 10.02.2022 tarih ve 2022/04-2 sayılı karar eki        EK-2
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI
ÖĞRETİM PROGRAMI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK701 Anayasa Hukuku (YILLIK) Z 4  0  0 8 11
HUK702 Medeni Hukuk (YILLIK) Z 4  0  0 8 11
HUK703 Roma Hukuku (YILLIK) Z 2  0  0 4 6
HUK107 Hukuka Giriş Z 2  0  0 2 3
HUK109 İktisat I Z 2  0  0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2  0  0 2 2
ENG101 İngilizce I Z 2  0  0 2 3
TRO103 Osmanlı Türkçesi I Z 2  0  0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2  0  0 2 2
TOPLAM   22 0 0 32 44
TOPLAM KREDİ   32 44
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
HUK102 Siyaset Bilimine Giriş Z 2 0 0 2 3
HUK104 İktisat II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
ENG102 İngilizce II Z 2 0 0 2 3
TRO104 Osmanlı Türkçesi II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ   44 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 9
HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 9
HUK706 İdare Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 10
HUK707 Türk Hukuk Tarihi (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK708 Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
  Alan Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 5
TOPLAM   22 0 0 40 50
TOPLAM KREDİ   84 110
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Alan Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 5
TOPLAM   4 0 0 4 10
TOPLAM KREDİ   88 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK709 Eşya Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK710 Medeni Usul Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 8
HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK713 Ticaret Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 10
HUK714 Genel Kamu Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK301 Fikri Mülkiyet Hukuku Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 5
TOPLAM   21 0 0 36 50
TOPLAM KREDİ   124 170
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
  Alan Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 5
TOPLAM   4 0 0 4 10
TOPLAM KREDİ   128 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 6
HUK716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 6
HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) Z 2 0 0 4 6
HUK401 İnsan Hakları Hukuku Z 2 0 0 2 3
HUK403 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Z 3 0 0 3 3
HUK405 İslam Hukuku Z 2 0 0 2 3
HUK407 Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi Z 2 0 0 2 3
  Alan Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 5
TOPLAM   19 0 0 25 40
TOPLAM KREDİ   153 220
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK402 Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku Z 3 0 0 3 3
HUK404 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Z 2 0 0 2 2
HUK406 Miras Hukuku Z 3 0 0 3 3
HUK408 Hukuk Sosyolojisi Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 5
TOPLAM   14 0 0 14 20
TOPLAM KREDİ   167 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    167 240      
  Zorunlu Dersler   143 180      
  Seçmeli Dersler    24 60      
  Toplam Ders Sayısı   50      
  Yıllık Ders Sayısı   17      
  Zorunlu ders sayısı   38      
  Seçmeli Ders Sayısı   12      
  Zorunlu Ders Toplam AKTS   75%      
  Seçmeli Ders  Toplam AKTS   25%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   6      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   6      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK221 Avrupa Birliği Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK222 Kabahatlar Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK223 Vakıf Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK224 Deniz Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK225 Adli Psikoloji S 2 0 0 2 5
HUK226 Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları S 2 0 0 2 5
HUK227 Anayasa Yargısı S 2 0 0 2 5
HUK228 Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW230 Introduction to Law S 2 0 0 2 5
HUK229 Kitle İletişim Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK330 Haksız Rekabet Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK321 Kriminoloji S 2 0 0 2 5
HUK322 Çocuk Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK324 Arabuluculuk Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK325 Çevre Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK326 Adli Tıp Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK327 İmar Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK328 İslam Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi S 2 0 0 2 5
HUK421 İslam Ülkelerinde Hukuk Uygulamaları S 2 0 0 2 5
HUK422 Osmanlı Türkçesi III S 2 0 0 2 5
HUK423 Bilirkişilik Kurumu S 2 0 0 2 5
HUK424 Osmanlı Türkçesi IV S 2 0 0 2 5
HUK425 Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri S 2 0 0 2 5
HUK426 Karşılaştırmalı Hukuk S 2 0 0 2 5
HUK427 Osmanlı Hukuk Metinleri S 2 0 0 2 5
HUK428 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 5
HUK430 Sermaye Piyasası Hukuku S 2 0 0 2 5
               
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5
               
T: Teori          U: Uygulama              UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi