Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-11 sayılı karar eki        EK.21

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGRAMI

1. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK701 Anayasa Hukuku (YILLIK) Z 4  0  0 8 11
HUK702 Medeni Hukuk (YILLIK) Z 4  0  0 8 11
HUK703 Roma Hukuku (YILLIK) Z 2  0  0 4 6
TOPLAM   10 0 0 20 28
TOPLAM KREDİ   20 28
               
 I- YARIYIL (1.SINIF GÜZ) 
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK101 Hukuka Giriş Z 2  0  0 2 3
HUK103 İktisat I Z 2  0  0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2  0  0 2 2
ENG101 İngilizce I Z 2  0  0 2 3
TRO103 Osmanlı Türkçesi I Z 2  0  0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2  0  0 2 2
TOPLAM   12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ   32 44
               
II- YARIYIL (1.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
HUK102 Siyaset Bilimine Giriş Z 2 0 0 2 3
HUK104 İktisat II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
ENG102 İngilizce II Z 2 0 0 2 3
TRO104 Osmanlı Türkçesi II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ   44 60
               
 2. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK706 İdare Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK707 Genel Kamu Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK708 Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
TOPLAM   17 0 0 34 32
TOPLAM KREDİ   78 92
               
III-YARIYIL   (2.SINIF GÜZ)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK201 İslam Hukuku Z 3 0 0 3 3
  Alan Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 5
TOPLAM   7 0 0 7 13
TOPLAM KREDİ   85 105
IV-YARIYIL ( 2.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK202 Türk Hukuk Tarihi  Z 3 0 0 3 3
HUK204 Hukuk Sosyolojisi Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   94 120
               
3. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK709 Eşya Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK710 Medeni Usul Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK713 Ticaret Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
TOPLAM   16 0 0 32 33
TOPLAM KREDİ   126 153
               
V- YARIYIL ( 3.SINIF GÜZ)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK301 İnsan Hakları Hukuku Z 2 0 0 2 2
HUK303 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Z 3 0 0 3 3
  Alan Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   135 168
               
VI-YARIYIL ( 3.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK302 Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 5
TOPLAM   6 0 0 6 12
TOPLAM KREDİ   141 180
               
4. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK714 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK718 Miras Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK719 Fikri Mülkiyet Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
TOPLAM   15 0 0 30 33
TOPLAM KREDİ   171 213
               
VII-YARIYIL (4.SINIF GÜZ)
HUK401 İdari Yargılama Hukuku Z 3 0 0 3 3
HUK403 Sigorta Hukuku Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   180 228
               
VIII-YARIYIL ( 4.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK402 Deniz Ticaret Hukuku Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 5
TOPLAM   6 0 0 6 12
TOPLAM KREDİ   186 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    186 240      
  Zorunlu Dersler   162 180      
  Seçmeli Dersler    24 60      
  Toplam Ders Sayısı   62      
  Yıllık Ders Sayısı   19      
  Zorunlu ders sayısı   40      
  Seçmeli Ders Sayısı   12      
  Zorunlu Ders Toplam AKTS   75%      
  Seçmeli Ders  Toplam AKTS   25%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   6      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   6      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl (2.Sınıf Güz)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK221 Avrupa Birliği Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK223 Vakıf Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK225 Adli Psikoloji S 2 0 0 2 5
HUK227 Anayasa Yargısı S 2 0 0 2 5
HUK229 Kitle İletişim Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK233 Osmanlı Türkçesi III S 2 0 0 2 5
LAW235 Legal English I S 2 2 0 3 5
HUK237 Hukuk Mesleği ve Etik S 2 0 0 2 5
HUK239 Umumi Hukuk Tarihi S 2 0 0 2 5
LAW241 Introduction to Turkish Law  S 2 0 0 2 5
LAW243 International Organizations and Courts S 2 0 0 2 5
LAW101 Fundamental Concepts of Law S 3 0 0 3 5
POLS203 International Law S 3 0 0 3 5
IV. Yarıyıl (2.Sınıf Bahar)
HUK222 Kabahatlar Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK224 Deniz Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK226 Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları S 2 0 0 2 5
HUK228 Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK230 Siyasi Tarih S 2 0 0 2 5
HUK232 Sosyoloji S 2 0 0 2 5
HUK234 Osmanlı Türkçesi IV S 2 0 0 2 5
LAW236 Legal English II S 2 2 0 3 5
ECON208 Business Law S 3 0 0 3 5
POLS106 Constitutional Law S 3 0 0 3 6
V. Yarıyıl (3.Sınıf Güz)
HUK321 Kriminoloji S 2 0 0 2 5
HUK325 Çevre Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK327 İmar Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW329 Legal English III S 2 2 0 3 5
HUK331 Türkiye’de Seçim Hukuku S 2 2 0 3 5
HUK333 Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri S 2 2 0 3 5
HUK335 İsimsiz Sözleşmeler Hukuku S 2 2 0 3 5
HUK337 Adli Psikoloji S 2 0 0 2 5
LAW339 Introduction to Turkish Private Law S 2 0 0 2 5
ECON327 Competition Law and Policy S 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl(3.Sınıf Bahar)
HUK322 Çocuk Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK324 Arabuluculuk Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK326 Adli Tıp Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK328 İslam Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi S 2 0 0 2 5
HUK330 Haksız Rekabet Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK332 Uluslararası Ceza Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW334 Legal English IV S 2 2 0 3 5
LAW336 Constitutional Politics S 2 0 0 2 5
LAW338 EU Internal Market Law S 2 0 0 2 5
LAW340 Academic Writing and Research  S 2 0 0 2 5
ECON328 Corporate Law S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl (4.Sınıf Güz)
HUK421 İslam Ülkelerinde Hukuk Uygulamaları S 2 0 0 2 5
HUK423 İnfaz Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK425 Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri S 2 0 0 2 5
HUK427 Osmanlı Hukuk Metinleri S 2 0 0 2 5
HUK429 Avukatlık Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK431 Milletlerarası Yatırım Hukuku ve Tahkim S 2 0 0 2 5
LAW433 Introduction to Common Law S 2 0 0 2 5
HUK435 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları S 2 0 0 2 5
HUK437 Deniz İcra Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW439 Intellectual Property Law S 2 0 0 2 5
POLS441 European Union Law S 3 0 0 3 5
VIII. Yarıyıl(4.Sınıf Bahar)
HUK422 Milletlerarası Aile Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW424 Competition Law  S 2 0 0 2 5
HUK426 Karşılaştırmalı Hukuk S 2 0 0 2 5
HUK428 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 5
HUK430 Sermaye Piyasası Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK432 Kamu İcra Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK434 Tüketici Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK436 Telekomünikasyon Hukuku  S 2 0 0 2 5
HUK438 Banka Hukuku S 2 0 0 2 5
POLS424 Introduction to Islamic Law S 3 0 0 3 5
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5
               
T: Teori          U: Uygulama              UK: Ulusal Kredi       AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi      
               
*LAW235 Legal English I dersi ön koşullu bir ders olup B1 İngilizce seviyesi gerekmektedir.      
**LAW236 Legal English II dersi ön koşullu bir ders olup LAW 235 dersini  alıp başarmış olmak gerekmektedir.  
***LAW329 Legal English III dersi ön koşullu bir ders olup LAW 236 dersini  alıp başarmış olmak gerekmektedir.
***LAW334 Legal English IV dersi ön koşullu bir ders olup LAW 329 dersini  alıp başarmış olmak gerekmektedir.