Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 02.03.2023 Tarih ve 2023-06-5 Sayılı Karar Eki   EK-8

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK LİSANS PROGRAMI 
ÖĞRETİM PROGRAMI
               
1. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK701 Anayasa Hukuku (YILLIK) Z 4  0  0 8 11
HUK702 Medeni Hukuk (YILLIK) Z 4  0  0 8 11
HUK703 Roma Hukuku (YILLIK) Z 2  0  0 4 6
TOPLAM   10 0 0 20 28
TOPLAM KREDİ   20 28
               
 I- YARIYIL (1.SINIF GÜZ) 
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK101 Hukuka Giriş Z 2  0  0 2 3
HUK103 İktisat I Z 2  0  0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2  0  0 2 2
ENG101 İngilizce I Z 2  0  0 2 3
TRO103 Osmanlı Türkçesi I Z 2  0  0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2  0  0 2 2
TOPLAM   12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ   32 44
               
II- YARIYIL (1.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
HUK102 Siyaset Bilimine Giriş Z 2 0 0 2 3
HUK104 İktisat II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
ENG102 İngilizce II Z 2 0 0 2 3
TRO104 Osmanlı Türkçesi II Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ   44 60
               
 2. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK706 İdare Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 7
HUK707 Genel Kamu Hukuku (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK708 Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
TOPLAM   17 0 0 34 32
TOPLAM KREDİ   78 92
               
III-YARIYIL   (2.SINIF GÜZ)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK201 İslam Hukuku Z 3 0 0 3 3
  Alan Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 5
TOPLAM   7 0 0 7 13
TOPLAM KREDİ   85 105
IV-YARIYIL ( 2.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK202 Türk Hukuk Tarihi  Z 3 0 0 3 3
HUK204 Hukuk Sosyolojisi Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   94 120
               
3. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK709 Eşya Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
HUK710 Medeni Usul Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 3 0 0 6 6
HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) Z 2 0 0 4 5
HUK713 Ticaret Hukuku (YILLIK) Z 4 0 0 8 8
TOPLAM   16 0 0 32 33
TOPLAM KREDİ   126 153
               
V- YARIYIL ( 3.SINIF GÜZ)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK301 İnsan Hakları Hukuku Z 2 0 0 2 2
HUK303 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Z 3 0 0 3 3
  Alan Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   135 168
               
VI-YARIYIL ( 3.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK302 Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 5
TOPLAM   6 0 0 6 12
TOPLAM KREDİ   141 180
               
4. SINIF YILLIK DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK714 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK715 Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK716 İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK717 Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) Z 3 0 0 6 7
HUK718 Miras Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
HUK719 Fikri Mülkiyet Hukuku(YILLIK) Z 2 0 0 4 4
TOPLAM   15 0 0 30 33
TOPLAM KREDİ   171 213
               
VII-YARIYIL (4.SINIF GÜZ)
HUK401 İdari Yargılama Hukuku Z 3 0 0 3 3
HUK403 Sigorta Hukuku Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   180 228
               
VIII-YARIYIL ( 4.SINIF BAHAR)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK402 Deniz Ticaret Hukuku Z 2 0 0 2 2
  Alan Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 5
  Serbest Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 5
TOPLAM   6 0 0 6 12
TOPLAM KREDİ   186 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    186 240      
  Zorunlu Dersler   162 180      
  Seçmeli Dersler    24 60      
  Toplam Ders Sayısı   52  
  Yıllık Ders Sayısı   19      
  Zorunlu ders sayısı   40      
  Seçmeli Ders Sayısı   12      
  Zorunlu Ders Toplam AKTS   75%      
  Seçmeli Ders  Toplam AKTS   25%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   6      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   6      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
III. Yarıyıl (2.Sınıf Güz)
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
HUK221 Avrupa Birliği Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK223 Vakıf Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK227 Anayasa Yargısı S 2 0 0 2 5
HUK229 Kitle İletişim Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK233 Osmanlı Türkçesi III S 2 0 0 2 5
LAW235 Legal English I S 2 2 0 3 5
HUK237 Hukuk Mesleği ve Etik S 2 0 0 2 5
HUK239 Umumi Hukuk Tarihi S 2 0 0 2 5
LAW241 Introduction to Turkish Law  S 2 0 0 2 5
LAW243 International Organizations and Courts S 2 0 0 2 5
LAW101 Fundamental Concepts of Law S 3 0 0 3 5
POLS203 International Law S 3 0 0 3 5
IV. Yarıyıl (2.Sınıf Bahar)
HUK222 Kabahatlar Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK224 Deniz Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK226 Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları S 2 0 0 2 5
HUK228 Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK230 Siyasi Tarih S 2 0 0 2 5
HUK232 Sosyoloji S 2 0 0 2 5
HUK234 Osmanlı Türkçesi IV S 2 0 0 2 5
LAW236 Legal English II S 2 2 0 3 5
ECON208 Business Law S 3 0 0 3 5
POLS106 Constitutional Law S 3 0 0 3 6
V. Yarıyıl (3.Sınıf Güz)
HUK321 Kriminoloji S 2 0 0 2 5
HUK325 Çevre Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK327 İmar Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW329 Legal English III S 2 2 0 3 5
HUK331 Türkiye’de Seçim Hukuku S 2 2 0 3 5
HUK333 Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri S 2 2 0 3 5
HUK335 İsimsiz Sözleşmeler Hukuku S 2 2 0 3 5
HUK337 Adli Psikoloji S 2 0 0 2 5
LAW339 Introduction to Turkish Private Law S 2 0 0 2 5
ECON327 Competition Law and Policy S 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl(3.Sınıf Bahar)
HUK322 Çocuk Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK324 Arabuluculuk Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK326 Adli Tıp Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK328 İslam Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi S 2 0 0 2 5
HUK330 Haksız Rekabet Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK332 Uluslararası Ceza Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW334 Legal English IV S 2 2 0 3 5
LAW336 Constitutional Politics S 2 0 0 2 5
LAW338 EU Internal Market Law S 2 0 0 2 5
LAW340 Academic Writing and Research  S 2 0 0 2 5
HUK342 Tıp Ceza Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK344 Uygulamalı Hukuk Kliniği I (Medeni Usul Açısından)  S 2 0 0 2 5
HUK346 Tüketici Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW348 Principles of Anglo-Saxon Law S 2 0 0 2 5
ECON328 Corporate Law S 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl (4.Sınıf Güz)
HUK421 İslam Ülkelerinde Hukuk Uygulamaları S 2 0 0 2 5
HUK423 İnfaz Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK425 Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri S 2 0 0 2 5
HUK427 Osmanlı Hukuk Metinleri S 2 0 0 2 5
HUK429 Avukatlık Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK431 Milletlerarası Yatırım Hukuku ve Tahkim S 2 0 0 2 5
LAW433 Introduction to Common Law S 2 0 0 2 5
HUK435 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları S 2 0 0 2 5
HUK437 Deniz İcra Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW439 Intellectual Property Law S 2 0 0 2 5
POLS441 European Union Law S 3 0 0 3 5
VIII. Yarıyıl(4.Sınıf Bahar)
HUK422 Milletlerarası Aile Hukuku S 2 0 0 2 5
LAW424 Competition Law  S 2 0 0 2 5
HUK426 Karşılaştırmalı Hukuk S 2 0 0 2 5
HUK428 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 5
HUK430 Sermaye Piyasası Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK432 Kamu İcra Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK434 Sağlık Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK436 Telekomünikasyon Hukuku  S 2 0 0 2 5
HUK438 Banka Hukuku S 2 0 0 2 5
HUK440 Uygulamalı Hukuk Kliniği II (Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından)  S 2 0 0 2 5
POLS424 Introduction to Islamic Law S 3 0 0 3 5
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5
               
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40
               
KOŞUL: Öğretim programında bulunan "LAW" kodlu dersler için en az B2 İngilizce seviyesi gerekmektedir. 
               
ÖN KOŞUL
ÖN KOŞULLU DERSLER ÖN KOŞUL DERSLERİ
KOD DERSİN ADI KOD DERSİN ADI
LAW236  Legal English II LAW235 Legal English I
LAW329 Legal English III LAW236  Legal English II
LAW334  Legal English IV  LAW329 Legal English III