Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 15.02.2024 Tarih ve 2024/02-6 Sayılı Karar Eki   EK-4 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK LİSANS PROGRAMI 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

1. SINIF YILLIK DERSLER

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK701

Anayasa Hukuku (YILLIK)

Z

4

0

0

8

11

HUK702

Medeni Hukuk (YILLIK)

Z

4

0

0

8

11

HUK703

Roma Hukuku (YILLIK)

Z

2

0

0

4

6

TOPLAM

 

10

0

0

20

28

TOPLAM KREDİ

 

20

28

 

I- YARIYIL (1.SINIF GÜZ)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK101

Hukuka Giriş

Z

2

0

0

2

3

HUK103

İktisat I

Z

2

0

0

2

3

TURK101

Türk Dili I

Z

2

0

0

2

2

ENG101

İngilizce I

Z

2

0

0

2

3

TRO103

Osmanlı Türkçesi I

Z

2

0

0

2

3

AIIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

0

2

2

TOPLAM

 

12

0

0

12

16

TOPLAM KREDİ

 

32

44

II- YARIYIL (1.SINIF BAHAR)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

AIIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

0

2

2

HUK102

Siyaset Bilimine Giriş

Z

2

0

0

2

3

HUK104

İktisat II

Z

2

0

0

2

3

TURK102

Türk Dili II

Z

2

0

0

2

2

ENG102

İngilizce II

Z

2

0

0

2

3

TRO104

Osmanlı Türkçesi II

Z

2

0

0

2

3

TOPLAM

 

12

0

0

12

16

TOPLAM KREDİ

 

44

60

2. SINIF YILLIK DERSLER

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK704

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK)

Z

4

0

0

8

7

HUK705

Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK)

Z

4

0

0

8

7

HUK706

İdare Hukuku (YILLIK)

Z

4

0

0

8

7

HUK707

Genel Kamu Hukuku (YILLIK)

Z

2

0

0

4

5

HUK708

Devletler Umumi Hukuku (YILLIK)

Z

3

0

0

6

6

TOPLAM

 

17

0

0

34

32

TOPLAM KREDİ

 

78

92

III-YARIYIL   (2.SINIF GÜZ)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK201

İslam Hukuku

Z

3

0

0

3

3

 

Alan Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

7

0

0

7

13

TOPLAM KREDİ

 

85

105

 

IV-YARIYIL ( 2.SINIF BAHAR)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK202

Türk Hukuk Tarihi

Z

3

0

0

3

3

HUK204

Hukuk Sosyolojisi

Z

2

0

0

2

2

 

Alan Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

9

0

0

9

15

TOPLAM KREDİ

 

94

120

3. SINIF YILLIK DERSLER

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK709

Eşya Hukuku (YILLIK)

Z

4

0

0

8

8

HUK710

Medeni Usul Hukuku (YILLIK)

Z

3

0

0

6

6

HUK711

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK)

Z

3

0

0

6

6

HUK712

Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK)

Z

2

0

0

4

5

HUK713

Ticaret Hukuku (YILLIK)

Z

4

0

0

8

8

TOPLAM

 

16

0

0

32

33

TOPLAM KREDİ

 

126

153

V- YARIYIL ( 3.SINIF GÜZ)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK301

İnsan Hakları Hukuku

Z

2

0

0

2

2

HUK303

Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Z

3

0

0

3

3

 

Alan Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

9

0

0

9

15

TOPLAM KREDİ

 

135

168

VI-YARIYIL ( 3.SINIF BAHAR)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK302

Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

Z

2

0

0

2

2

 

Alan Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

6

0

0

6

12

TOPLAM KREDİ

 

141

180

 

4. SINIF YILLIK DERSLER

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK714

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(YILLIK)

Z

2

0

0

4

4

HUK715

Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK)

Z

3

0

0

6

7

HUK716

İcra ve İflas Hukuku (YILLIK)

Z

3

0

0

6

7

HUK717

Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK)

Z

3

0

0

6

7

HUK718

Miras Hukuku(YILLIK)

Z

2

0

0

4

4

HUK719

Fikri Mülkiyet Hukuku(YILLIK)

Z

2

0

0

4

4

TOPLAM

 

15

0

0

30

33

TOPLAM KREDİ

 

171

213

VII-YARIYIL (4.SINIF GÜZ)

HUK401

İdari Yargılama Hukuku

Z

3

0

0

3

3

HUK403

Deniz Ticaret Hukuku

Z

2

0

0

2

2

 

Alan Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

9

0

0

9

15

TOPLAM KREDİ

 

180

228

VIII-YARIYIL ( 4.SINIF BAHAR)

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

HUK402

Sigorta Hukuku

Z

2

0

0

2

2

 

Alan Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

5

 

Serbest Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

5

TOPLAM

 

6

0

0

6

12

TOPLAM KREDİ

 

186

240

 

 

KREDİ

AKTS

Toplam Kredi

 

186

240

Zorunlu Dersler

 

162

180

Seçmeli Dersler

 

24

60

Toplam Ders Sayısı

 

52

Yıllık Ders Sayısı

 

19

Zorunlu ders sayısı

 

40

Seçmeli Ders Sayısı

 

12

Zorunlu Ders Toplam AKTS

 

75%

Seçmeli Ders  Toplam AKTS

 

25%

Alan Seçmeli Ders Sayısı

 

6

Serbest Seçmeli Ders Sayısı

 

6

ALAN SEÇMELİ DERSLER

III. Yarıyıl (2.Sınıf Güz)

 

KOD

 

DERSİN ADI

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

K

 

AKTS

HUK221

Avrupa Birliği Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK223

Vakıf Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK227

Anayasa Yargısı

S

2

0

0

2

5

HUK229

Kitle İletişim Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK233

Osmanlı Türkçesi III

S

2

0

0

2

5

LAW235

Legal English I

S

2

0

0

2

5

HUK237

Hukuk Mesleği ve Etik

S

2

0

0

2

5

HUK239

Umumi Hukuk Tarihi

S

2

0

0

2

5

LAW241

Introduction to Turkish Law

S

2

0

0

2

5

LAW243

International Organizations and Courts

S

2

0

0

2

5

LAW101

Fundamental Concepts of Law

S

3

0

0

3

5

POLS203

International Law

S

3

0

0

3

5

IV. Yarıyıl (2.Sınıf Bahar)

HUK222

Kabahatlar Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK224

Deniz Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK226

Uluslararası Mahkemeler ve Yargı Organları

S

2

0

0

2

5

HUK228

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK230

Siyasi Tarih

S

2

0

0

2

5

HUK232

Sosyoloji

S

2

0

0

2

5

HUK234

Osmanlı Türkçesi IV

S

2

0

0

2

5

LAW236

Legal English II

S

2

0

0

2

5

HUK236

Uluslararası Örgütler Hukuku

S

2

0

0

2

5

ECON208

Business Law

S

3

0

0

3

5

POLS106

Constitutional Law

S

3

0

0

3

6

V. Yarıyıl (3.Sınıf Güz)

HUK321

Kriminoloji

S

2

0

0

2

5

HUK325

Çevre Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK327

İmar Hukuku

S

2

0

0

2

5

LAW329

Legal English III

S

2

0

0

2

5

HUK331

Türkiye’de Seçim Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK333

Avrupa Birliği -Türkiye İlişkileri

S

2

0

0

2

5

HUK335

İsimsiz Sözleşmeler Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK337

Adli Psikoloji

S

2

0

0

2

5

LAW339

Introduction to Turkish Private Law

S

2

0

0

2

5

ECON327

Competition Law and Policy

S

3

0

0

3

5

VI. Yarıyıl(3.Sınıf Bahar)

HUK322

Çocuk Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK324

Arabuluculuk Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK326

Adli Tıp Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK328

İslam Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

S

2

0

0

2

5

HUK330

Haksız Rekabet Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK332

Uluslararası Ceza Hukuku

S

2

0

0

2

5

LAW334

Legal English IV

S

2

0

0

2

5

LAW336

Constitutional Politics

S

2

0

0

2

5

LAW338

EU Internal Market Law

S

2

0

0

2

5

LAW340

Academic Writing and Research

S

2

0

0

2

5

HUK342

Tıp Ceza Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK344

Uygulamalı Hukuk Kliniği I (Medeni Usul Açısından)

S

2

0

0

2

5

HUK346

Tüketici Hukuku

S

2

0

0

2

5

LAW348

Principles of Anglo-Saxon Law

S

2

0

0

2

5

ECON328

Corporate Law

S

3

0

0

3

5

VII. Yarıyıl (4.Sınıf Güz)

HUK421

İslam Ülkelerinde Hukuk Uygulamaları

S

2

0

0

2

5

HUK423

İnfaz Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK425

Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri

S

2

0

0

2

5

HUK427

Osmanlı Hukuk Metinleri

S

2

0

0

2

5

HUK429

Avukatlık Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK433

Milletlerarası Yatırım Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK435

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

S

2

0

0

2

5

HUK437

Deniz İcra Hukuku

S

2

0

0

2

5

LAW439

Intellectual Property Law

S

2

0

0

2

5

POLS441

European Union Law

S

3

0

0

3

5

VIII. Yarıyıl(4.Sınıf Bahar)

HUK422

Milletlerarası Aile Hukuku

S

2

0

0

2

5

LAW424

Competition Law

S

2

0

0

2

5

HUK426

Karşılaştırmalı Hukuk

S

2

0

0

2

5

HUK428

Bilim ve Araştırma Etiği

S

2

0

0

2

5

HUK430

Sermaye Piyasası Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK432

Kamu İcra Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK434

Sağlık Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK436

Telekomünikasyon Hukuku

S

2

0

0

2

5

HUK438

Banka Hukuku

S

2

0

0

2

5

 

HUK440

Uygulamalı Hukuk Kliniği II

(Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından)

 

S

 

2

 

0

 

0

 

2

 

5

POLS424

Introduction to Islamic Law

S

3

0

0

3

5

HUK444

Milletlerarası Tahkim Hukuku

S

2

0

0

2

5

LAW434

Introduction to Common Law

S

2

0

0

2

5

HUK424

Avrupa Birliği Hukukunda Yargısal Koruma

S

2

0

0

2

5

Üniversite Ortak Seçmeli Dersler

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

ROD222

Kariyer Planlama

S

2

0

0

2

5

 

ROD224

Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği

 

S

 

2

 

0

 

0

 

2

 

5

ROD321

Gönüllülük Çalışmaları

S

1

2

0

2

5

ROD422

İnsan Hakları

S

2

0

0

2

5

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

PFE201

Eğitime Giriş

S

3

0

0

3

4

PFE202

Öğretim İlke ve Yöntemleri

S

3

0

0

3

4

PFE301

Sınıf Yönetimi

S

2

0

0

2

3

PFE401

Özel Öğretim Yöntemleri

S

3

0

0

3

4

PFE303

Rehberlik ve Özel Eğitim

S

3

0

0

3

4

PFE302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

S

3

0

0

3

4

PFE203

Eğitim Psikolojisi

S

3

0

0

3

4

PFE204

Öğretim Teknolojileri

S

2

0

0

2

3

PFE402

Öğretmenlik Uygulaması

S

1

8

0

5

10

T: Teori           U: Uygulama               UK: Ulusal Kredi        AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

*LAW235 Legal English I dersi ön koşullu bir ders olup B1 İngilizce seviyesi gerekmektedir.

**LAW236 Legal English II dersi ön koşullu bir ders olup LAW 235 dersini  alıp başarmış olmak gerekmektedir.

***LAW329 Legal English III dersi ön koşullu bir ders olup LAW 236 dersini  alıp başarmış olmak gerekmektedir.

***LAW334 Legal English IV dersi ön koşullu bir ders olup LAW 329 dersini  alıp başarmış olmak gerekmektedir. 

DERS KODU

DERSİN ADI

YARIYILI

 Z/S

 T

 U

 K

 AKTS

PFE201

Eğitime Giriş

3

S

3

0

3

4

PFE203

Eğitim Psikolojisi

3

S

3

0

3

4

PFE202

Öğretim İlke ve Yöntemleri

4

S

3

0

3

4

PFE204

Öğretim Teknolojileri

4

S

2

0

2

3

PFE301

Sınıf Yönetimi

5

S

2

0

2

3

PFE303

Rehberlik ve Özel Eğitim

5

S

3

0

3

4

PFE302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

6

S

3

0

3

4

PFE401

Özel Öğretim Yöntemleri

7

S

3

0

3

4

PFE402

Öğretmenlik Uygulaması

8

S

1

8

5

10

 

GENEL TOPLAM

 

 

23

8

27

40