Komisyonlar ve İdari Görevlendirmeler

Kalite İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

Üye

Doç. Dr. Orhan EROĞLU

Üye

Doç. Dr. Erkan SARITAŞ

Üye

Doç. Dr. Muhammed SULU

Üye

Arş. Gör Hilal KUTKAN

Fakülte Sekreteri

Canan AYAR

Öğrenci Temsilcisi

Furkan ÇOBAN

 

Kalite Alt Komisyonları

LİDERLİK, YÖNETİM KALİTE ALT KOMİSYONU

(Başkan)

 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif GENCA

Üye

Arş. Gör. Pınar YAZICI ÜSTEL

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTE ALT KOMİSYONU

(Başkan)

Doç. Dr. Erkan SARITAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN

Üye

Arş. Gör. Esra Nur KÜLLÜ

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KALİTE ALT KOMİSYONU

(Başkan)

Doç. Dr. Orhan EROĞLU

Üye

Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR

 Üye

Arş. Gör. Hatice Kübra KOCA

 

 

TOPLUMSAL KATKI KALİTE ALT KOMİSYONU

(Başkan)

Doç. Dr. Muhammed SULU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Merve ARBAK

Üye

Arş. Gör. Şeyma ÖZTÜRK

  

  

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN

Üye

Doç. Dr. Muhammed SULU

 

Kurumlararası ve Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN

Üye

Doç. Dr. Muhammed SULU

 

Çift Anadal ve Yandal Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ

Üye

Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR

Üye

Doç. Dr. Erkan SARITAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN

Üye

Arş. Gör. Pınar YAZICI ÜSTEL

Üye

Doç. Dr. Muhammed SULU

 

Çift Anadal ve Yandal Başvuru Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Orhan EROĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Merve ARBAK

Üye

Arş. Gör. Hilal KUTKAN

 

Uzaktan Öğretim Alt Komisyonu

Üye

Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ

Üye

Arş. Gör. Şeyma ÖZTÜRK

Üye

Arş. Gör. Hatice Kübra KOCA

 

Mezuniyet Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Merve ARBAK

Üye

Doç. Dr. Osman AÇIKGÖZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ

 

ÇAP-YANDAL Öğrenci Danışmanı    : Doç. Dr. Orhan EROĞLU

Erasmus Koordinatörü                     : Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ