Doç. Dr. Erkan SARITAŞ

Doç. Dr. Erkan SARITAŞ
Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2009

Doktora
İstanbul Üniversitesi - 2017

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Sarıtaş, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek onur derecesi ile mezun olmuş, aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını, 2009 yılında hazırlayıp savunduğu “Türk Ceza Hukukunda Mala Zarar Verme Suçu ve Kriminolojik Açıdan Vandalizm” konulu yüksek lisans tez çalışmasıyla tamamlayarak M.A. derecesini kazanmıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başlayan Sarıtaş, 2017 yılında “Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçları (TCK m.220-221)” başlıklı tezini savunarak doktora öğrenimini tamamlamıştır. Çalışmalarını özellikle suç genel teorisi, örgütlü suçlar, ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlar, ceza kovuşturması ve cezaların infazı konuları üzerinde yoğunlaştıran Sarıtaş’ın çeşitli dergilerde hakemli makale veya kitap bölümü şeklinde yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması ve iki kitabı bulunmaktadır.