Hukuk Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yer
HUK101 Hukuka Giriş Dr. Ö. Ü. Elif Genca Dr. Ö. Ü. Elif Genca-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Şeyma Öztürk- Arş. Gör. Hilal Kutkan- Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Doğukan Atalay 22.11.2023 Çarşamba 16:00 EE114-EE115-DE115
TRO103 Osmanlı Türkçesi I  Öğr. Gör. Ömer UZUNAĞAÇ Öğr. Gör. Ömer UZUNAĞAÇ-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Şeyma Öztürk-Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Doğukan Atalay 23.11.2023 Perşembe 15:00 EE114-EE115-DE115
HUK103 İktisat I Dr. Öğr. Üyesi Burhan Göklemez Dr. Öğr. Üyesi Burhan Göklemez-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Şeyma Öztürk- Arş. Gör. Hilal Kutkan- Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Doğukan Atalay 21.11.2023 Salı 14:00 EE114-EE115-DE115
TURK101 Türk Dili I (A-B ve C Şubeleri) Dr. Öğr. Ü. Arzu Öztürk Dr. Öğr. Ü. Arzu Öztürk-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Şeyma Öztürk- Arş. Gör. Hilal Kutkan- Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Doğukan Atalay 21.11.2023 Salı 11:30 EE114-EE115-DE115
ENG101 İngilizce I (A-B Şubeleri) Öğr. Gör. Emine ERGÜL Öğr. Gör. Emine ERGÜL-Arş. Gör. Hilal Kutkan 22.11.2023 Çarşamba 09:30 EE115
ENG101 İngilizce I (C Şubesi) Öğr. Gör. İdil IŞIKVEREN Öğr. Gör. İdil IŞIKVEREN 23.11.2023 Perşembe 11:00 DZ11
ENG101 İngilizce I (D Şubesi) Öğr. Gör. Elif ERGANİ  Öğr. Gör. Elif ERGANİ  23.11.2023  Perşembe  11:00  BE107
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Şeyma Öztürk- Arş. Gör. Hilal Kutkan- Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Doğukan Atalay 20.11.2023 Pazartesi 11:30 EE114-EE115-DE115
HUK703 Roma Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Burcu Günveren Dr. Öğr. Üyesi Burcu Günveren -      
HUK702 Medeni Hukuk Doç. Dr. Gençer Özdemir Doç. Dr. Gençer Özdemir -      
HUK701 Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ Arş. Gör. Pınar Yazıcı Üstel -      
Hukuk Fakültesi 2. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yer
HUK704 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Doç. Osman Açıkgöz Doç. Osman Açıkgöz -      
HUK705 Ceza Hukuku Genel Hükümler Dr. Öğr. Üyesi Erkan Sarıtaş Dr. Öğr. Üyesi Erkan Sarıtaş -      
HUK706 İdare Hukuku Prof. Dr. Nur Kaman - -      
HUK708 Devletler Umumi Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel - -      
HUK707 Genel Kamu Hukuku Dr. Ö. Ü. Elif Genca - -      
HUK227 Anayasa Yargısı Ar. Gör. Pınar Yazıcı Üstel - 23.11.2023 Perşembe 11.00 Ödev Teslimi
HUK237 Hukuk Mesleği ve Etik Öğr. Gör. Kemal Bahriyeli Öğr. Gör. Kemal Bahriyeli- Arş. Gör. Şeyma Öztürk- Arş. Gör. Hatice Kübra Koca 21.11.2023 Salı 17:00 DE115-B213A
HUK221 Avrupa Birliği Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel- Arş. Gör. Doğukan Atalay-Arş. Gör.Şeyma Öztürk 20.11.2023 Pazartesi 09.00 EE114
HUK201 İslam Hukuku Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Prof. Dr. Ali Bardakoğlu-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Şeyma Öztürk- Arş. Gör. Hilal Kutkan-Arş. Gör. Doğukan Atalay 20.11.2023 Pazartesi 13:00 EE114-EE115
HUK229  Kitle İletişim Hukuku  Prof. Dr. Şaban Kayıhan  Arş. Gör. Şeyma Öztürk-Arş. Gör. Arş. Gör. Hatice K. Koca  22.11.2023  Çarşamba  14:00  EE114
HUK223 Vakıf Hukuku Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel-Arş. Gör. Hatice K. Koca- Arş. Gör. Hilal Kutkan 22.11.2023 Çarşamba 12:30 EE114
Hukuk Fakültesi 3. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yer
HUK712 Ceza Hukuku Özel Hükümler Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ -        
HUK711 Borçlar Hukuku Özel Hükümler Doç. Osman AÇIKGÖZ -        
HUK709 Eşya Hukuku Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR -        
HUK713 Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SULU -        
HUK333 Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel-Arş. Gör. Doğukan Atalay 20.11.2023 Pazartesi 17:00 DE115
HUK303 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Prof. Dr. Habib Yıldız Arş. Gör. Hilal Kutkan-Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Doğukan Atalay 21.11.2023 Salı 09:30  EE114-EE115
HUK335 İsimsiz Sözleşmeler Hukuku Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR Arş. Gör. Hatice K. Koca-Arş. Gör. Hilal Kutkan 21.11.2023 Salı 15:30  EE115
HUK325 Çevre Hukuku Doç. Dr. Sırrı Düğer  Arş. Gör. Doğukan Atalay 24.11.2023 Cuma 11:30 B213-A
HUK301 İnsan Hakları Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Eli̇f GENCA Dr. Öğr. Üyesi Eli̇f GENCA-Arş. Gör. Doğukan Atalay-Arş. Gör. Şeyma Öztürk-Arş. Gör. Hatice K. Koca-Arş. Gör. Esra N. Küllü 20.11.2023 Pazartesi 15:00 EE114-EE115
HUK327 İmar Hukuku Doç. Dr. Sırrı Düğer Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Hilal Kutkan 24.11.2023 Cuma 09:30 B213-A
Hukuk Fakültesi 4. Sınıf
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yer
HUK401 İdari Yargılama Hukuku Öğr. Gör. Dr. Nida ERDEM Arş. Gör. Esra N. Küllü-Arş. Gör. Şeyma Öztürk 23.11.2023 Perşembe 11.00 EE114-EE115
HUK403 Deniz Ticaret Hukuku Prof. Dr. Şaban KAYIHAN Arş. Gör. Şeyma Öztürk-Arş. Gör. Doğukan Atalay 22.11.2023 Çarşamba 11:00  EE114-EE115
HUK435 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Doç. Dr. Orhan EROĞLU Doç. Dr. Orhan EROĞLU-Arş. Gör. Hatice K. Koca-Arş. Gör. Esra N. Küllü 23.11.2023 Perşembe 09:00 DE115
HUK431 Milletlerarası Yatırım Hukuku ve Tahkim Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Zeynep ERDEN  - 24.11.2023 Cuma 23.59 Ödev Teslimi
HUK429 Avukatlık Hukuku Doç. Dr. Gençer ÖZDEMİR  - 22.11.2023 Salı 11:00 Ödev Teslimi
HUK423 İnfaz Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Hazal Algan Canseven  Dr. Öğr. Üyesi Hazal Algan Canseven-Arş. Gör. Hilal Kutkan-Arş. Gör. Esra N. Küllü 24.11.2023 Cuma 14:00 EE115
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans
Ders Kodu Ders Adı Öğretim Görevlisi Gözetmen(ler) Tarih Gün Saat Yer
HUK 523 Uluslararası Yatırım Hukuku Dr. Öğr. Üyesi H. Zeynep ERDEN - 24.11.2023 Cuma 23.59 Ödev Teslimi
HUK526 Ticaret Hukukunun Kaynağı Olarak Ticari Örf ve Adet Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SULU Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SULU 23.11.2023 Perşembe 09:30 DZ10
HUK531 Konkordato Hukuku Doç. Dr. Orhan Eroğlu - 23.11.2023 Perşembe 16:00 Ödev Teslimi
HUK527 Biyoteknolojik Buluşların Patentlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜLEŞ - 24.11.2023 Cuma 23.59 Ödev Teslimi
Görüntülenme: 3089 Yayınlanma Tarihi: 13 Kasım 2023 Güncellenme Tarihi: 22 Kasım 2023 13:19:10