Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlarda Bağımsız Olarak Cezalandırılan Hazırlık Hareketleri

Teams bağlantı linki: https://bit.ly/2TtqQGJ

Açılış Konuşması
Prof Dr. Mustafa Sinanoğlu (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü)
Moderatör
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Sarıtaş (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Konuşmacılar
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ergüne (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Tülay Kitapçıoğlu Yüksel
Av. Hazal Algan Canseven, LL.M. (İstanbul Barosu)

15 Temmuz hain darbe girişimi çerçevesinde işlenen suçlar nazara alınarak, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasal düzeninin ceza normları ile korunması hususunun bilimsel olarak analiz edilmesi ve bu suretle akademik bir fikir alış verişinin yapılması amacı gütmektedir. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nun Anayasal Düzene Karşı Suçlar kısmında yer alan suç tipleri, online gerçekleştirilecek bir panelde, suç teorisinin yerleşmiş esasları çerçevesinde incelenecektir.
Bu suretle hem konuyla ilgili genç akademisyenler arasında bilimsel fikir alışverişi gerçekleştirilmiş, hem katılımcı uygulamacıların görüş ve değerlendirmeleri tartışılmış hem de hukuk öğrencilerinin bu suç tipleri ve bu çerçevede demokratik anayasal düzeninin ceza normları ile korunması konusundaki bilgi ve farkındalıkları arttırılmış olacaktır.

Teams bağlantısı: https://bit.ly/2TtqQGJ

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 13 Temmuz 2021 10:00
  • Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Ergüne Dr. Tülay Kitapçıoğlu Yüksel Av. Hazal Algan Canseven
Görüntülenme: 1341 Yayınlanma Tarihi: 6 Temmuz 2021