Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Orhan Eroğlu'nun "İflas İdaresi El Kitabı" yayımlandı.

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Orhan Eroğlu'nun "İflas İdaresi El Kitabı" yayımlandı.

İcra ve iflas hukuku niteliği gereği uygulama ile sıkı ilişki içerisindedir. Ağırlıklı olarak uygulama ile teorinin farklılığından şikayet edilen bir alandır. İcra ve iflas hukukunda, şekli kuralların fazla olması ve katı bir şekilde uygulanması bazı durumlarda hak kayıplarına sebep olmaktadır. İflas idaresinin yapacağı görev nitelik olarak çok önemli olup özellikle alacaklılar, müflis ve ticari hayat açısından sonuçlar doğurmaktadır. Kitabımızda özellikle genel iflas bilgisinin akabinde, iflas idaresinin yapacağı görevler ve hazırlayacağı belgelerle alacağı kararlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Özellikle kitabımı iflas sürecinin daha kolay anlaşılması ve uygulamada zorlukların yaşanmaması için hazırladım.

 

Görüntülenme: 938 Yayınlanma Tarihi: 16 Kasım 2023